Yin-Yang

Dit is een Chinees begrip. Yin en Yang zijn de twee tegengestelde elementen van het universum. Het zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad, maar zij bestaan alleen ten opzichte van elkaar.

Yin staat in verband met de donkere maan (die afgekeerd is van de zon) en staat voor de vrouwelijke natuur. Yang staat in verband met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur. Yin en Yang zijn voortdurend in verandering, net zoals dag en nacht steeds in elkaar overgaan.

Yin voor vrouwelijkheid en Yang voor mannelijkheid komen in het lichaam van ieder mens voor. Een onbalans in de Yin-Yang verhouding kan volgens dit beeld ziekte veroorzaken. Elke persoon zou de balans tussen Yin en Yang zelf moeten vinden. Deze balans hangt af van de constitutie, het klimaat, het seizoen, de bezigheden en zelfs van de emotioneleomgeving. Zelfs indien iemand in perfecte gezondheid verkeert moet de persoon in staat zijn zich aan te passen aan onvermijdelijke veranderingen.

De symbolische kleuren van Yin en Yang zijn respectievelijk zwart en wit.

Ze worden gecombineerd in een cirkel die symbool staat voor het taoïsme.

Dit is ook bekend als het Tai Chi-symbool.