BBRS Medische Parallel Acupunctuur

Hoe reguleert ons lichaam ?

“Leven is zelfregulerende georganiseerde energie”

Zelfreguleren, organiseren is mogelijk door informatieuitwisseling. Regulatie houdt in : in stand houden van evenwicht(en).

Voor een goede gezondheid is nodig : een snelle en nauwkeurige informattieoverdracht.
Dit kan alleen bij een schoon BBRS.

BBRS staat voor Basis Bio Regulatie Systeem. Het BBRS compartiment bevindt zich tussen de cel en het bloed en is een week bindweefsel met daarin speciale cellen met bijzondere taken. Het is het enige weefsel in het menselijke organisme dat als een uitgestrekt "orgaan" overal aanwezig is en contact maakt met alle cellen.

Dit zachte bindweefsel bevat ongeveer 60% tot 70% van het menselijk weefsel. Daarbij is het in volume ongeveer 3x het volume van bloed d.w.z. 18 liter. Het is dus in feite verreweg ons grootste orgaan. In de wetenschap is dit regulerend vermogen dat vooral door middel van het zachte bindweefsel wordt uitgevoerd bekend als het Basis Bio Regulatie Systeem - Het BBRS.

Het BBRS werkt via informatieoverdracht die d.m.v. zenuwen, bloed en elektromagnetische velden wordt overgedragen. Dit door de zenuwuiteinden en bloedvaatjes in het zachte bindweefsel. Maar het kan ook trillingspatronen opslaan (in water) die invloed heeft op het functioneren van het organisme. In het BBRS ligt een netwerk van proteoglycanen, glucosamino-glycanen die de informatie geleiden.

Als een organisme, zoals de mens, niet goed reguleert, ontstaat er een disbalans tussen systemen die elkaar in evenwicht dienen te houden. Het BBRS wordt dan ontregeld of vervuilt. Dan is er een eerste begin van ziekte. Het kent 4 componenten, te weten: cellulair, humoraal, neuraal en een immunologisch component.

Als onderdeel en als keuzemogelijkheid voor het behandelen bij kanker, na kanker en/of andere chronische ziekten is de BBRS onontbeerlijk. Parallel acupunctuur en ECIWO acupunctuur zijn twee zeer effectieve behandelmethodes die direct invloed geven aan het BBRS van ons lichaam.

BBRS Parallel-Acupunctuur Systeem

De Deense therapeut Hugo Nielsen heeft een programma uitgevonden dat een radicale ontwikkeling betekent van de klassieke Chinese acupunctuur. De methode die Hugo Nielsen heeft ontwikkeld noemt hij PAS: Parallel-Acupuncture System.   Het Hugo Nielsen Systeem bestaat eigenlijk uit 2 onderdelen. Het eerste is de behandeling met acupunctuurnaalden, het tweede bestaat uit het zgn. “Cellcom Systeem”. Cellcom staat voor celcommunicatie.

Acupunctuur volgens Hugo Nielsen

Het begon op een dag met een ontdekking bij een patiënt die door Hugo Nielsen met voetzoolreflextherapie behandeld werd. Terwijl hij op een acupunctuurpunt BL. 60 van de rechter voet drukte, vroeg de patiënt hem of het bij de linker voet net zo pijnlijk was. Hij drukte toen op BL. 60 van de linker voet terwijl hij de druk op de rechter voet vast hield, om de pijn te kunnen vergelijken. Het gevolg was verbazingwekkend, omdat de patiënt uitriep: “wat doet u met mij?”

Hugo Nielsen ontdekte bij deze gelegenheid dat de patiënt terecht kwam in een toestand van ontspanning, waarbij haar hele lichaam pijnvrij werd. Ze had al jaren pijn in haar benen en rug en had reeds vele injecties gehad van haar huisarts, zonder dat dit ook maar iets geholpen had. Nu was ze in één kort ogenblik volkomen pijnvrij geworden. Op de vraag “wat heeft u eigenlijk gedaan?”, moest Hugo Nielsen haar antwoorden: “ik heb geen idee!” Een week later kwam de patiënt weer terug en vertelde toen dat ze na de bovenstaande gebeurtenis ook nog een paar andere kwaaltjes, die ze niet eerder genoemd had, kwijtgeraakt was. Namelijk: lichte chronische hoofdpijn, maagklachten en een lichte psychische instabiliteit. Ze was 8 jaar tevoren met de fiets gevallen en de fysieke en psychische symptomen die ze toen had gehad kwamen nog een keer naar boven om daarna voorgoed te verdwijnen.

Dit voorval gaf Hugo Nielsen veel te denken. Het waren herhaalde gebeurtenissen van totaal verschillend karakter die hem uiteindelijk op de gedachte brachten, dat er een centraal stuursysteem moest bestaan, dat door deze paarsgewijze druk en paarsgewijs prikken met acupunctuurnaalden beïnvloed werd. In principe moesten de beide op dezelfde plaats (symmetrisch) gelokaliseerde punten dezelfde waarde en dezelfde eigenschappen bezitten, onafhankelijk van het feit welke paarsgewijze punten men nam.

Dit bleek ook te kloppen, maar veel van de punten die hij uitkoos hadden een begrensde werking en reactie. Gedurende de behandeling van vele duizenden patiënten met acupunctuur werd het Hugo Nielsen duidelijk dat er “eind”punten bestaan, die alle informatie over ons leven bevatten, van de wieg tot het graf. Hoe groter de afstand van de gekozen punten tot de hersenen, hoe groter het effect van de acupunctuur.

Alle informatie die elk van de acupunctuurpunten van een meridiaan bevat ligt ook opgeslagen in het “eind”punt, onafhankelijk van het feit of we met het officiële begin van een meridiaan te doen hebben of met het “eind” punt, als we maar dát punt kiezen dat het verst van de hersenen verwijderd is. En dit zowel aan de rechter- als de linkerkant van het lichaam tegelijkertijd, dus symmetrisch of paarsgewijs. Om een mechanisch/fysisch stuureffect te bereiken, waarbij de herinnering aan de opbouw van het leven weer hersteld kan worden, moeten deze symmetrische punten gelijktijdig gemanipuleerd worden anders blijft het effect uit.

Deze nieuwe “behandelingscommunicatie”, die uitgevoerd wordt door manipulatie van “eind”punten in een bepaalde volgorde met behulp van 2 naalden, leidt tot reacties die mogelijkheden bieden die nooit eerder herkend zijn. Alle klachten van een patiënt, zowel hoofdpijn, frozen shoulder, gastritis, rheumatische pijnen enz., worden in principe met dezelfde symmetrische punten tegelijkertijd behandeld. Wanneer de reacties hierop zijn uitgeblust, gaat men verder naar de volgende fase en het volgende stel symmetrische punten. Het vergt een zeer lange en continue training in de praktijk om de talloze reacties, die het lichaam gaat vertonen en die optreden als “verklikker”functies, onder controle te houden.

BBRS PAS en behandeling voor kanker

Het Hugo Nielsen Instituut is een Deens centrum voor onderzoek en behandeling, hoofdzakelijk gericht op diverse vormen van kanker.

De hypothese dat kanker een systemische ziekte is impliceert dat je de persoon zou mishandelen als je methoden en behandelingen gebruikt die veronderstellen dat kanker een lokale ziekte is, in een autonoom deel van het lichaam. Een ziekte zoals kanker drukt een chronische disharmonie uit in een persoon als zijnde een volledig communicatiesysteem - MCSOP (Matrix van de Communicatie Systemen van P, dat uit 7 systemen of gebieden bestaat). De klassieke Chinese acupunctuur is een methode om MCSOP met behulp van naalden, moxa, handdruk, of elektroapparaten te beïnvloeden.

Meer informatie, lees http://www.hni.dk/index.php

Contact

China Acupuncture Clinic
Toulonselaan 122-124
3312 EW Dordrecht
078 6149911

contactpagina

Openingstijden

 Maandag  09:00 - 19:00 uur
 Dinsdag  08:30 - 16:30 uur
 Woensdag  Geopend op afspraak
 Donderdag  09:00 - 19:00 uur
 Vrijdag  08:30 - 16:30 uur
 Zaterdag  Geopend op afspraak
 Zondag  Gesloten

 

© 2018 China Acupuncture Clinic. Realisatie Rex Media

MAAK EEN AFSPRAAK

Met het openbaar vervoer zijn wij in Dordrecht eenvoudig te bereiken aangezien wij ons op ca. 5 minuten van het Centraal Station bevinden. In de omgeving is ook voldoende parkeerruimte aanwezig.